Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/2614/660/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług przewozu gipsu".


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertpwy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz pojazdow i naczep.pdf
Modyfikacja treści SIWZ.pdf
Załacznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - mapa poglądowa przebiegu trasy - po modyfikacji.pdf
Załacznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy - wykaz pojazdów i naczep - po modyfikacji.pdf
Załacznik nr 5 do SIWZ - wykaz pojazdów i naczep - po modyfikacji.pdf