Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/2660/663/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa zestawów komputerowych"


Termin składania ofert został wydłużony do 22.08.2019r. do godz. 15.00

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw.pdf
Wyjaśnienie I.pdf
Wyjaśnienie II.pdf