Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/4424/2049-1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i serwis ogumienia pojazdów osobowych PTS "Betrans" sp. z o.o. poza siedzibą Zamawiającego"


Załączone Pliki

Wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 1.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf