Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/2000/603/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa przyczepy ciągnikowej do transportu paliwa"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik 1 do SIWZ - Formmularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf
Modyfikacja SIWZ I.pdf
Modyfikacja SIWZ II.pdf