Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/2300/629/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup walca wibracyjnego samojezdnego"


Załączone Pliki

Wyjaśnienia SIWZ 2.pdf
Modyfikacja SIWZ 2.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych dostaw.pdf
Wyjaśnienia SIWZ 1.pdf
Modyfikacja SIWZ 1.pdf