Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/3922/1922/2018-2019-1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usługi serwisowania pojazdow marek: Ford, Citroen, Renault, Isuzu i Skoda"


Załączone Pliki

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
Modyfikacja treści SIWZ.pdf
Wyjasnienie tresci SIWZ 2.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz pojazdów Zamawiającego.pdf