Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/1851/596/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług sprzętowych walcami wibracyjnymi"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.pdf
Umowa o współadministrowanie danymi.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ I.pdf