Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia Zakupu pn.: " Usługa koparkami kołowymi o masie roboczej 10-20ton oraz 20-30ton, TZ/673/2019"


Załączone Pliki

TZ 673 19 SIWZ.pdf
TZ 673 19 zał nr 1 Oferta.pdf
TZ 673 zał nr 2 Umowa.pdf
TZ 673 19 zał do Umowy.pdf
TZ 673 19 zał nr 3 wykaz sprzętu.pdf
TZ 673 19 zał nr 4 oświadczenie.pdf
TZ 673 19 zał nr 5 zapisy aukcji.pdf
TZ 673 19 zał nr 6 potwierdzenie aukcji.pdf
TZ 673 19 zał nr 7 wykaz usług.pdf